Hvordan bruke chat-applet på hjemmesiden din:

<!---KLIPP HER--->
<APPLET ARCHIVE="http://www.leahcim.com/irc/Chat.zip" CODE="Chat.class" WIDTH=500 HEIGHT=300 CODEBASE="http://www.leahcim.com/irc">
<param name="Language" value="english">
<param name="Channel" value="#ChannelName">
<param name="FontSize" value="14">
<param name="ABackColor" value="00008080">
<param name="TBackColor" value="00FFFFFF">
<param name="TForeColor" value="00000000">
<param name="ScrollColor" value="00FFFFFF">
Use a Java-enabled Browser to Chat!!!
</applet>
<!---KLIPP HER-->

Justér "Channel"-parameteren for å velge det kanalnavnet du vil ha på ditt chat-rom. Da erstatter du #Channelname med det navnet du velger, men det må ikke ha mellomrom i seg.
Use a Hexadezimal Long for the Color-Settings.
Color Settings:
ABackColor = Applet Backcolor - bakgrunnsfarge i chat-boksen
TBackColor = Text Backcolor - bakgrunnsfarge på tekststripen
TForeColor = Textcolor - farge på teksten
ScrollColor = Scroller Color - farge på scrollerne

Flere ulike språk er nå tilgjengelig! Pr.idag kan du velge mellom disse språkene:

Parameter for valg av språk Oversetter
english Michael (Leahcim) Lantzen
deutsch_du Michael (Leahcim) Lantzen
deutsch_sie Michael (Leahcim) Lantzen
portuguese Miguel Angelo Pandini (mpandini@colatina.com.br)
norwegian Lars Alexander Jakobsen (mojakobs@online.no)
french Jocelyne Benoit (webmaster@jbcreationweb.com)
dansk Ole Gabrielsen (gabrielsen@post1.tele.dk)
spanish Alejandro Figar (huevo@intervox.com.ar)
indonesia Enrico Elizar Samuel (enrico@bit.net.id)
italian Luigi Borghesi (e6528aaa@quick.quicknet.it)
chinese Eric Kao (erickao@acer.net)
rusian Vladimir Azeev (azeev@ropnet.ru)
finnish ??? Please Email me, i lost your Name!
swedish Jerker Dammbro (dammbro@swipnet.se)
dutch Wilbert Scheer (wilbert.scheer@geomatrix.net)
turkish Ahmet Emre (ahmetemre@yahoo.com)

Hvis du vil oversette teksten til et annet språk, ikke nøl med å sende meg oversettelsen av english.lang. Ordene til venstre for | må være som de er, bare oversett ordene til høyre for |.